Návrat k tradičným remeslám 2023: Drotárstvo

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Intenzívny kurz pre začiatočníkov - dospelých

LEKTOR

Tibor Bartoš

  • sobota 25. novembra 2023 od 9.00 do 16.00
  • nedeľa 26. novembra 2023 od 9.00 do 13.00
     
  • cena kurzu 20 €
  • počet účastníkov je limitovaný
  • kontakt: 0901 918 822
  • www.rkcpd.sk

Projekt Návrat k tradičným remeslám" je ponukou tvorivých dielní ľudových remesiel pre dospelých, učiteľov, študentov, remeselníkov a záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru.

Jedná sa o remeslá typických pre región, ktoré sa dostávajú do úzadia. Cieľom projektu je tieto techniky znovu uviesť do života,  odovzdať jedinečné remeselné postupy a techniky, aby neupadli do zabudnutia. Ponúknuť účastníkom dielní priestor na vlastnú realizáciu,  rozvoj talentu a remeselnej zručnosti. 

Drotárstvo – dozviete sa viac o histórii remesla, absolvujete teoretickú časť i praktickú časť.

Drotárstvo  na Slovensku predstavuje špecifický a jedinečný fenomén, preto je aj  zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva  ľudstva UNESCO. Vznik tohto vandrovného zamestnania v 18. a 19. storočí podmienili chudobné podmienky v kopaničiarskych oblastiach. Vďaka  blízkemu Sliezsku s rozvinutým železiarstvom muži začali používať drôt  na opravy hlinených nádob ako i výrobu drobných predmetov. Podnikavejší  slovenskí drotári začali v cudzine zakladať dielne. Najväčšie s úspechom  pracovali v Poľsku, Rusku, Maďarsku, Rumunsku, bývalej Juhoslávii,  Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku a USA. Po 1. svetovej vojne  začalo drotárstvo upadať.


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

Odporúčané akcie