Návrat k tradičným remeslám 2023: Košikárstvo / OBSADENÉ

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Projekt Návrat k tradičným remeslám" je  ponukou tvorivých dielní ľudových remesiel pre dospelých, učiteľov,  študentov, remeselníkov a záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru.

Jedná  sa o remeslá typických pre región, ktoré sa dostávajú do úzadia. Cieľom  projektu je tieto techniky znovu uviesť do života, odovzdať jedinečné  remeselné postupy a techniky, aby neupadli do zabudnutia. Ponúknuť účastníkom dielní priestor na vlastnú realizáciu, rozvoj talentu a  remeselnej zručnosti. 

Začíname  košikárstvom – dozviete sa informácie o prútí, jeho získavaní, spracúvaní a náradí, pletenie misky, košíka, rúčky...

ÚČASTNÍCKY LIMIT NAPLNENÝ. ĎAKUJEME!

Intenzívny kurz pre začiatočníkov - dospelých

Lektorka Eva Michalíková

  • sobota 11. februára 2023 od 9.00 do 16.00
  • nedeľa 12. februára 2023 od 10.00 do 14.00 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

www.rkcpd.skOdporúčané akcie