Quantcast

ONLINE: Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie 2021 - webinár je OBSADENÝ!

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

ÚČASTNÍCKY LIMIT JE NAPLNENÝ. ĎAKUJEME!

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia vás pozývajú na ďalší webinár v rámci projektu LIFECOMP - cesta rozvoja v kultúre.

  • Termín: 30. 3. 2021 o 8.30 - 12.30 h
  • Miesto konania: cez program Zoom - Video Conferencing
  • Cena kurzu: 5 €
  • Kontakt a informácie: Mgr. Monika Bartušová, monika.bartusova@rkcpd.sk, 0901 918 819

V arteterapii sa využívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco.

Pre tých, čo nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia ich opísať, pomenovať a preto majú ťažkosti ich spracovať môže byť vyjadrenie pomocou kresby oslobodzujúce a uvoľňujúce.

V rámci webináru budú zážitkovou formou predstavené rôzne arteterapeutické aktivity zamerané na porozumenie základným emóciám – ako ich vnímame, prežívame, vyjadrujeme.

Aktivity začínajú zadaním témy a po dostatočnom čase na tvorivý proces nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Výsledné diela nehodnotíme z estetického hľadiska, ale dôležité je ako tvoríme, čo pri tom prežívame a ako sa to dotýka nášho života.

Získate

  • lepšie porozumenie vlastným emóciám cez zážitok na sebe - a tým aj porozumenie pre klientov a klientky
  • skúsenosť s arteterapeutickými technikami a arteterapeutickým procesom v skupine, ktoré budete môcť využiť vo svojej praxi
  • osvedčenie o účasti

Webinár je určený

  • pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií,
  • ako aj študentom a študentkám príslušných odborov, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.


Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.


Lektorka

Mgr. Katarína Mihinová - psychologička a arteterapeutka

Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea (www.arte-terapia.sk) – spoluorganizuje medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu a iné odborné podujatia, lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva), vedie podpornú arteterapeutickú skupinu pre deti v krízovom centre, v ostatnom čase vedie workshopy pre deti so špecifickými potrebami, kde prepája biblioterapiu, arteterapiu a muzikoterapiu. V rámci arteterapeutických projektov spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava, Staromestskou knižnicou a Galériou mesta Bratislava. 

Z oblasti arteterapie absolvovala systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, arteteterapeutické semináre u Beate Albrich, Evy Fárkovej, Marie Lhotovej, Milana Kyzoura a Ladislava Holuba, Jiřího Kokrdu, Miroslava Huptycha, Alexandry Dzurekovej, manželov Koptových, Eileen McGann a Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne.

Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a Dlhodobý muzikoterapeutický kurz pod vedením Mateja Lipského.


www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie