Quantcast

ONLINE: Medzi láskou a autoritou

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti  Trenčianskeho samosprávneho kraja a hlavný partner podujatia Fond na  podporu umenia Vás pozývajú na ONLINE ETNOPREDNÁŠKU Medzi láskou a autoritou cez Facebook RKC


Medzi láskou a autoritou 

V prednáške s Martinou Bocánovou 

SA DOZVIETE

o problematike zobrazovania lásky a autority vo folklóre.

Poukazuje  na to, že ľudová kultúra je vo všetkých svojich aspektoch prepojená  a aj tam, kde prvoplánovo môžeme vnímať folklórny prejav ako svedectvo  o láske, priateľstve, dobre, či zle, vidíme v pozadí odraz hodnôt, ktoré spoločenstvo vyznávalo a hierarchie, ktorá bola v každom spoločenstve akceptovaná.

Autorka poukazuje na to, akým spôsobom potvrdzujú balady – ľudové piesne o tragickej láske patriarchálny systém a akými spôsobmi sa dá vnímať ich posolstvo.

Na  pozadí príbehu lásky si ukážeme, ako naši predkovia chápali svoje  miesto vo svete, čo pre nich znamenali tradície a žité normy a ako  vnímali ich porušenie, po ktorom musel zákonito nasledovať trest. 


LEKTORKA

PhDr. Martina Bocánová, PhD. je etnologička.

Narodila sa v Trnave.

Študovala  filozofiu na Trnavskej univerzite v Trnave a etnológiu a estetiku na  Univerzite Komenského v Bratislave. Ako pedagogička začala pôsobiť na  Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre etnológie  a etnomuzikológie, kde sa profesijne orientovala na druhy a žánre  folklóru, poetiku folklóru, európske mytológie a folklór.

Od roku  2010 pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Katedre  etnológie a mimoeurópskych štúdií, kde sa venuje okrem folklóru aj  problematike duchovnej kultúry a etnológii mesta.

Od roku 2017  pracuje v Odbornej komisii pre posudzovanie návrhov na zápis do  Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska –  UNESCO.

Od roku 2020 je riaditeľkou Západoslovenského múzea v Trnave.

Výsledky svojich výskumov publikovala vo viacerých monografiách, odborných článkoch a štúdiách.


MJARTANOVO SEBEDRAŽIE 2021

Zapojte sa do 6. ročníka celoslovenskej súťaže v etnologickom výskume.

Podmienky etnologickej súťaže


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

www.rkcpd.sk


Odporúčané akcie