Quantcast

ONLINE: Tradičné baníctvo na hornej Nitre

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti  Trenčianskeho samosprávneho kraja a hlavný partner podujatia Fond na  podporu umenia Vás pozývajú na ONLINE ETNOPREDNÁŠKU Tradičné baníctvo na hornej Nitre cez Facebook RKC


Tradičné baníctvo na hornej Nitre

V prednáške s Mariánom Žabenským 

SA DOZVIETE

  • ako vzniklo zlato,
  • o lužickej kultúre,
  • o Keltoch,
  • o pokusoch rodu Diviackovcov,
  • o stredovekej nemeckej kolonizácii,
  • o stredovekom baníctve v okolí Nitrianskeho Pravna

Súčasťou  bude aj prezentácia technológií využívaných v skúmanom území a  konkrétne príklady z výskumov v Malinovej, Chvojnici, Nitrianskom  Pravne, Tužine a Kľačne.


LEKTOR

doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD. je kulturológ a kultúrny geograf.

Rodák z Bojníc.

Pôsobí na Katedre manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre.

Predmetom jeho pedagogického zamerania je náuka o krajine Slovenska, kultúrna geografia Slovenska a geografia cestovného ruchu. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a projektovej činnosti sa  opiera o skúsenosti získané počas ciest a výskumných pobytov v Nepále,  Indii, Sýrii, Juhoafrickej republike, Čile, Brazílii, Mexiku, Dominikánskej republike a na Kube. Celkovo sa autorsky a spoluautorsky podieľal na vydaní 14 knižných publikácií.

Je spoluzakladateľom  Cestovateľských večerov na UKF, ktoré sú zamerané na prezentáciu  geografie, kultúry a histórie rozličných krajín sveta.

Od roku  2015 sa zúčastňuje aj kolektívnych výskumných pobytov v Srbsku,  Chorvátsku, Maďarsku a Rumunsku, zameraných na štúdium slovenských  minoritných spoločenstiev, ktoré sú súčasťou projektu APVV.

Od roku 2018 sa zaoberá výskumom baníctva s akcentom na pôsobenie nemeckej kultúry v subregióne horná Nitra.


MJARTANOVO SEBEDRAŽIE 2021

Zapojte sa do 6. ročníka celoslovenskej súťaže v etnologickom výskume.

Podmienky etnologickej súťaže

   

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie