Učíme sa umeniu 2022: Krajinomaľba

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Výtvarný kurz pre dospelých - oboznámenie sa s maľbou oblakov, neba, inšpirácia u dávnych i súčasných maliarov. 

Technika maľby tohto kurzu je akvarel. 

Záujemcovia, prihláste sa: vytvarnictvo@rkcpd.sk alebo 0901 918 822

PROJEKT Učíme sa umeniu

  • Kurzy výtvarných techník pre dospelých, ktoré sú zamerané na rozličné výtvarné techniky, hlavne na maľbu.
  • Cieľom je ponúknuť účastníkom priestor pre rozvíjanie ich talentu a naučiť ich chápať nové prístupy vo výtvarnom umení.
  • Počet účastníkov je limitovaný.
  • Poplatok je 7 €
  • Kontakt 0901 918 822 

Lektorka Mgr. Jana Ficová

sa aktívne venuje maľbe. Vyštudovala učiteľstvo výtvarného umenia na pedagogickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala študijný odbor propagačné výtvarníctvo na škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave a dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti.


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Odporúčané akcie