Učíme sa umeniu 2022: Kresba rúk

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Leonardo da Vinci žil v 16. storočí a už vtedy sa zaujímal o anatómiu ľudského tela, študoval jeho proporcie. Pozývame vás na výtvarný kurz s lektorkou Emíliou Jakubisovou, na ktorom sa naučíte zákonitosti kresby tela. Technikou maľby bude uhlík. Prihláste sa: vytvarnictvo@rkcpd.sk alebo 0901 918 822

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: www.fpu.sk


PROJEKT Učíme sa umeniu

  • Kurzy výtvarných techník pre dospelých, ktoré sú zamerané na rozličné výtvarné techniky, hlavne na maľbu.
  • Cieľom je ponúknuť účastníkom priestor pre rozvíjanie ich talentu a naučiť ich chápať nové prístupy vo výtvarnom umení.
  • Počet účastníkov je limitovaný.
  • Poplatok je 7 €
  • Kontakt 0901 918 822

 

Lektorka akad. maliarka Emília Jakubisová

scénografka, grafička, maliarka a sochárka


27. september 2022 o 16:00 h

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

www.rkcpd.sk
Odporúčané akcie