Učíme sa umeniu 2023: Zátišie s drapériou

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

PROJEKT Učíme sa umeniu

  • Kurzy výtvarných techník pre dospelých, ktoré sú zamerané na rozličné výtvarné techniky, hlavne na maľbu.
  • Cieľom je ponúknuť účastníkom priestor pre rozvíjanie ich talentu a naučiť ich chápať nové prístupy vo výtvarnom umení.
  • Sála Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Záhradnícka 19
  • Počet účastníkov je limitovaný.
  • Poplatok je 10 €
  • Kontakt 0901 918 822

 

Lektorka Andrea Blaho Zerola


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie