Vráťme sa dopredu 2023: Secesia

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

PROJEKT Vráťme sa dopredu

  • Projekt Vráťme sa dopredu je dlhodobý otvorený cyklus alternatívneho vzdelávania, výchovy a zoznamovania sa s vizuálnym umením 20. storočia.
  • Prostredníctvom prednášok si účastníci osvoja širšie informácie o umeleckých smeroch a ich význame v súčasnosti.
  • Téma 7. marca 2023: secesia
  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19
  • Poplatok: 3 €
  • Kontakt: 0901 918 822 

Lektor akad. architekt Rastislav Nemec

Garantom  projektu je akademický architekt Rastislav Nemec, scénograf, výtvarník,  pedagóg, performer, ktorý spolupracuje s RKC v Prievidzi ako lektor a  člen odborných porôt výtvarných súťaží. Dlhodobo sa venuje verejnému  priestoru, architektúre, dizajnu nábytku, scénografii, výstavám,  spolupracuje na realizácii workshopov, sympózií a aktivít vo verejnom  priestore.


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

Odporúčané akcie