Strukoviny 2020

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Strukoviny dobre vplývajú na naše zdravie.

Viac o ich účinkoch sa dozviete na prednáške spojenej s ochutnávkou.

Lektorka Dáša Březovská

Vstupné: 2 €

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie