Ochotnícke javisko 2020

Divadlá
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Ochotnícke javisko Divadelnej Prievidze
Regionálna postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla hornej Nitry

Organizátor prehliadky: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Miesto konania: RKC v Prievidzi, KaSS Prievidza, Art point Prievidza

18. – 19. 09. 2020 

18. september 

RKC v  Prievidzi, Záhradnícka 19

11:00
ZGURIŠKA                                                                 
Divadlo Z dvora, Bojnice
Autor a režisér: Eduard Gürtler
80 minút
Vstupné: 3 €
Pre mládež a dospelých
18:00

PÁLFFY A JÚLIA
Divadlo Z dvora, Bojnice
Autor a režisér: Eduard Gürtler
80 minút
Vstupné: 3 €
Pre mládež a dospelých
  • Vstupenky je možné zakúpiť priamo pred predstavením na mieste jeho konania.
  • Kontakt: 046 512 18 20, info@rkcpd.sk


Dom kultúry v Prievidzi, F. Madvu 11

20:00
LAKOMEC                                                   
Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o. z. Prievidza
Autor: Jean Baptiste Poquelin – Molière
Réžia: Peter Palík
90 minút
Vstupné: 5 €
Pre mládež a dospelých
  • Predpredaj: KaSS, Fr. Madvu 11
  • Kontakt: 046 541 20 29 

19. september

Art point, M. R. Štefánika 1, Prievidza

19:00
7 MINÚT PO POLNOCI                                                     
Art point teatro, Prievidza
Autor: Patrick Ness
Réžia: Milan Valencín
75 minút
Vstupné: 2 €

Pre 15 +
  • Vstupenky je možné zakúpiť priamo pred predstavením na mieste jeho konania.
  • Kontakt: 046 512 18 20, info@rkcpd.sk

Ministerstvo kultúry SR - logo

Odporúčané akcie