Quantcast

Zguriška mix 2020

Divadlá
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Zguriška mix

Komediálny divadelný mix z troch poviedok spisovateľky Zuzky Zgurišky: U pánov, Zuby a Vdovec.

Súčasné naše divadelné umenie si dnes, vďaka informatizačným  možnostiam „zmenšujúceho“ sa sveta hľadá témy, formy a vzory kde kade.  Mnohé domáce pramene divadelnosti, ktorá môže zaujať aj súčasníka,  ostávajú neobjavené.

Jedným takým prameňom je aj Zuzka Zguriška. Spisovateľka, ale aj  dramatička, režisérka a herečka. Jej divadelná skúsenosť sa prejavila  v stavbe jej prozaickej tvorby. Pestrosť charakterov, farebnosť  príbehov, láskavý humor. K tomu klipovitá, dynamická forma deja a hlavne  opísanie životných situácií, ktoré reprezentujú myslenie a motivácie  človeka pred 100 rokmi, ale aj v roku 2019. Zuzka Zguriška si  nevymýšľala, opisovala život tak, ako ho so svojím talentom videla. Jej  postavy a postavičky sú až prekvapujúco našimi súčasníkmi. Netvoria  skanzen dávnej slovenskej dediny.

Do našej inscenácie Zguriška mix sme vybrali tri poviedky: U pánov,  Zuby a Vdovec. Spolu zobrazujú základné existenčné hýbatele ľudského  konania v troch generáciách. Mladí chcú byť starší, aby nemuseli stále  len poslúchať. Starší sa boja, že zostarnú ešte viac do podoby starých.  Starí majú strach pred smrťou a túžia p tom, aby omladli. Spolu so  Zguriškou sa nad týmto karnevalovo – fašiangovým poriadkom sveta,  v ktorom podľa majstra Shakespeara stokrát meníme masku, smejeme. Čo iné  nám všetkým zostáva.

 

Osoby a obsadenie

 • Perechta 1 U pánov: Monika Siváková
 • Perechta 2 Zuby: Marta Petrášová
 • Perechta 3 Vdovec: Anna Gürtlerová
 • Šurínka, Rudnýčka: Lenka Balážová, Martina Jablonková
 • Kočvarka, Suseda, Liečiteľka: Zuzana Slobodová
 • Beta, Dievča, Slúžka, Kača: Alžbeta Hammerová, Tamara Balážová
 • Hornjačka, Žena advokáta: Marta Petrášová
 • Kutek, Dedko: Peter Holos
 • Šurín, Advokát: Tomáš Mercek
 • Matej Dúbrava, Jano: Michal Líška, Milo Petráš
 • Muzika: Paulína Píšová, Dominik Krpelan
 • Scenár a réžia: Eduard Gürtler
 • Výtvarná spolupráca: Miroslav Matejka

Predstavenie: 

piatok 24. januára 2020 o 19:00 h v RKC v Prievidzi (Záhradnícka 19)

piatok 31. januára 2020 o 19:00 h v RKC v Prievidzi (Záhradnícka 19)

Vstupné 7 €

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie