Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi je príspevkovou organizáciou mesta Prievidza neziskového charakteru zabezpečujúca verejno-prospešné činnosti zamerané na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry. Podieľa sa na zabezpečovaní a rozvíjaní partnerských a priateľských vzťahov mesta s inými mestami a obcami v SR i v zahraničí.

Od 1.7.2007 bola zriadená nezisková organizácia pod názvom "Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o."

 

Orgány KCMN, n.o.

a) Správna rada KCMN
b) Riaditeľ KCMN
c) Dozorná rada KCMN

Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta (ďalej len KCB) kontinuálne nadväzuje na činnosť svojich predchodcov – príspevkových organizácií mesta Bojnice, ktoré pôsobili v meste od roku 1977 ( Kultúrne a spoločenské stredisko Bojnice, Mestské kultúrne stredisko Bojnice, p.o.m. ) do 31.12.2007.

Organizovanie kultúrnych podujatí, celomestských podujatí, podporuje krúžkovú a vzdelávaciu činnosť. Prevádzkuje kino Baník. Nachádzajú sa tu dve spoločenské sály, klubová a hudobná miestnosť. Priestor domu kultúry využívajú na svoju činnosť rôzne záujmové krúžky. Dom kultúry Handlová

Obec sa spomína od roku 1245 ako Scepreda, Scepredras, doložená je z roku 1388 ako Zebedras, z roku 1773 ako Szebedras, z roku 1808 ako Sebedraží, z roku 1920 ako Sebedražie, maďarsky Zsebedrázs, Szebed. Obec bola kráľovským majetkom, od roku 1350 patrila hradnému panstvu Sivý Kameň, od roku 1434 Majtényiovcom, v 18. storočí časť Berényiovcom.

Obec Nitrianske Pravno sa nachádza na Hornej Nitre, 12 km od mesta Prievidza. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1430 v listine kráľa Žigmunda. Nitrianske Pravno má približne 3200 obyvateľov.

Svadobné zábavy:

Sála / max. 120 miest

Výzdoba

Kuchyňa

Obsluha

Oslavy:

Rodinné, pracovné kolektívy a podobne

Jedálnička / max. 35 miest

Kuchyňa

Výzdoba

Hlavné menu